Lieldienu ieskaņas koncerts Mazzalvē

Lieldienu ieskaņas koncerts Mazzalvē

Pirms Lieldienu brīvdienām Mazzalves pamatskolas pašdarbības kolektīvi gatavoja īpašu programmu Lieldienu ieskaņas koncertam. 6.aprīļa pēcpusdienā kupli vecāku un vecvecāku apmeklētajā koncertā uzstājās Viesītes mūzikas skolas Mazzalves klavierklases pianistes Enija Lapiņa, Sabīne Grīnberga, Zane Dubinska un Elīna Koklevska un Mazzalves pamatskolas vokālais ansamblis (skolotāja Marika Cielava), dejoja piecgadīgo un sešgadīgo bērn deju kolektīvs (vadītāja Astra Vinovska), skatītājus priecēja arī skatuves runas mazie meistari un teātra pulciņš (skolotāja Silvija Lisovska). Lieldienu ieskaņas koncerts izskanēja koši, sirsnīgi, un katrs priekšnesums tika apbalvots ar skaļiem aplausiem.

Pēc koncerta skolas direktors godināja mācību priekšmetu Aizkraukles novada olimpiāžu godalgoto vietu ieguvējus un skolēnus, kas guvuši panākumus sportā.