Mācās arī skolotāju palīgi

Mācās arī skolotāju palīgi

26.februārī Neretas novada pirmsskolas izglītības grupiņās – gan Neretas PII “Ziediņš”,  gan Mazzalves pamatskolas pirmsskolas grupiņās –  nācās pārkārtot darbu, jo skolotājām palīgā nevarēja doties skolotāju palīgi, kuri šajā dienā tiešsaistē MS TEAM platformā izglītojās Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centra organizētajos kursos “Auklīšu (skolotāju palīgu) pedagoģiskās kompetences mācību un audzināšanas darbā pirmsskolā”. Ar skolotāju palīgiem strādāja kursu lektore pedagoģijas maģistre Ineta Aizporiete. Kursa mērķis bija pilnveidot auklīšu kompetences mērķtiecīgi plānot ikdienas darbu ar bērniem, lai veicinātu bērnu emocionālo attīstību, uzlabotu skolotāja palīgu un bērnu sadarbību, kas sniegtu pozitīvas savstarpējās attiecības. Skolotāju palīgi izzināja bērnu temperamenta īpatnības pirmsskolā, runāja par mācību vidi pirmsskolā, par mācību procesa plānošanu, par sadarbības nepieciešamību. Kursu dalībnieces debatēja arī par bērnu sasniegumu vērtēšanu.

Šādi kursi ir nepieciešami, lai ikdienas steigā mirkli apstātos un ieguldītu laiku sevis profesionālai pilnveidošanai.

Žanna Miezīte