Mākslai vajag telpu

Mākslai vajag telpu

Programmas ,,Latvijas skolas soma’’ ietvaros 25.februārī Mazzalves pamatskolu apciemoja fonda ,,Mākslai vajag telpu’’ vadītāja Lāsma Goba, mākslas izstāžu kuratore Auguste Petre un jaunais mākslinieks Jānis Šneiders. Šis fonds organizē izbraukuma nodarbības par 20.gs. otrās puses un mūsdienu mākslu.

 7.-9.klašu jaunieši nodarbības laikā iepazinās ar latviešu mākslas vēsturi un mūsdienu mākslas procesiem. Lektori aicināja jauniešus izteikties un artikulēt savu viedokli par mākslu.

Nodarbības pirmajā daļā mākslas izstāžu kuratore- Auguste Petre izklāstīja īsu ievadkursu latviešu mākslas vēsturē. Savukārt, jaunais mākslinieks Jānis Šneiders iepazīstināja jauniešus ar savu daiļradi. Nodarbības beigu daļā notika diskusija par jauniešu iepriekš izvēlētajiem gleznotājiem Ilzi Avotiņu un Miervaldi Poli, kā arī tēlnieku Aigaru Bikši.

Jaunieši tika aicināti izteikt viedokli par iepriekš minēto mākslinieku darbiem. Nodarbības mērķis bija iesaistīt jauniešus sarunā par mākslu, nebaidīties no sava viedokļa paušanas, pamatošanas.