Māmiņu un vecmāmiņu vaļasprieku izstāde Mazzalvē

Māmiņu un vecmāmiņu vaļasprieku izstāde Mazzalvē

Maijā sākumā Mazzalves pagasta saieta namā par godu Mātes dienai tika rīkota izstāde, kurā apskatei tika izlikti māmiņu un vecmāmiņu vaļasprieki. Vaļasprieki jeb hobijs ir kaut kas, ar ko cilvēki nodarbojas savā brīvajā laikā, tas ir arī veids, kā attīstīt savu personību un pašizpausties. Tamborēšana, pērlīšu adījumi, sveču liešana, fotografēšana, rotaļlietu, krūzīšu, sērkociņu kārbiņu,  magnētiņu kolekcionēšana, dalība loterijās un sporta sacensības – tās visas ir Mazzalves pagastā dzīvojošo māmiņu un vecmāmiņu aizraušanās. Dažai vaļasprieks aizsācies vien pirms pāris gadiem, citai nācis līdzi kopš bērnu dienām. Arī dzīvojot nelielā pagastā, gadās, ka viens par otru daudz ko nezinām, tāpēc viena otra kolekcija apmeklētājiem bija pārsteigums.                                               

Mārītes Grigānes gotiņu kolekcijā ir ap 300 eksemplāru, tāpēc šajā izstādē varēja izlikt vien nelielu daļu no tās. Apmeklētāju sajūsmu izraisīja Intas Saulītes skaistie tamborējumi – sedziņas un galdauti. Inta pirmās iemaņas tamborēšanā apguvusi  jau piecu gadu vecumā – tā dzīves laikā tapuši daudzi jo daudzi skaisti darbi. Iespaidīga ir Žannas Miezītes akmentiņu un gliemežvāku, kuri salasīti ceļojumos – jūru un okeānu krastos – kolekcija Pārsteidza Innas Turokas iespaidīgā medaļu, kas iegūtas piedaloties dažādās sacensībās, apmeklējot sporta svētkus un citus ar sportu saistītus pasākumus, kolekcija. Savdabīga un interesanta ir Danutes Pauniņas aizraušanās – cilvēka dzimšanas datus ievadot īpašā matricā, veidojas oriģināls raksts, kas atgādina tautiskos rakstus. Pēc tam šis raksts  tiek iestrādāts kādā rokdarbā – izšujot vai ieadot cimdu vai zeķu pāri  – tā top oriģinālas dāvaniņas.   

Īpaši lepni par savu māmiņu un vecmāmiņu darbiņiem bija paši mazākie izstādes apmeklētāji – bērnudārza “Vālodzīte” bērni un Mazzalves pamatskolas jaunāko klašu skolēni. Jau tagad ir zināms, ka septembrī par godu Tēva dienai tāpat tiks izstādīti tētu un vectētiņu vaļasprieki.

Solveiga Koklevska,

Mazzalves saieta nama kultūras pasākumu organizatore