Mārtiņdiena Mazzalves pamatskolā

Mārtiņdiena Mazzalves pamatskolā

Mārtiņdiena ir seni latviešu svētki, kas iezīmē apkūlības un ziemas sagaidīšanu. 10. novembris pēc saules kalendāra ir vidus starp rudens saulgriežiem (Miķeļiem) un ziemas saulgriežiem (Ziemassvētkiem). Mazzalves pamatskolas pirmsskolas bērni un 1.-3.klases skolēni ielūkojās senču pūra lādē, lai ar ticējumu palīdzību zinātu, kā šie svētki godam svinami.

Hronikas vēsta, ka Mārtiņdienas svētki radušies jau 16. gadsimtā, kad tos svinēja par godu romiešu karavīram Mārtiņam, kurš kādam salstošam ubagam atdevis savu apmetni. Mārtiņš neesot gribējis kļūt par garīdznieku, tāpēc viņš no draudzes pārstāvjiem paslēpies putnu kūtī. Draudzes pāŗstāvji meklējuši bēgli un, sadzirdot putnus, kūti atraduši. Tāpēc latviešu ticējumos atspoguļota gaiļa kaušana un Mārtiņbērnu gājieni.

Mārtiņdienā mācību stundu  un nodarbību laikā skolas bērni lasīšanas stundās izzināja Mārtiņdienas ticējumus, vizuālās mākslas un mājturību stundās zīmēja gaili, aplicēja ar koku lapām, krāsaina papīra strēmelēm, spalvām dotos gaiļa siluetus un tos izlika izstādēs skolas un pirmsskolas gaiteņos. Pirmsskolas bērniem visās grupiņās bija jautra Mārtiņdienas rotaļāšanās. Arī sākumskolas skolēniem neizpalika jautras Mārtiņdienas rotaļas un spēles stundu atpūtas pauzītēs un sporta nodarbībās. Īpašs pārsteigums bija tas, ka ēdamtelpā galdus rotāja skaists dekors ar gaili.

Mārtiņdienas tematika bija arī vecāko klašu skolēnu mācību procesā, lai arī tas šogad notika attālināti. Latviešu gadskārtu ieražas cenšamies neaizmirst.