Mazie bērnu žūrijas eksperti

Mazie bērnu žūrijas eksperti

20.martā, Starptautiskajā laimes dienā, pagasta bibliotekāre devās ciemos pie pirmsskolas grupiņas “Rūķīši”, lai mazajiem bērnu žūrijas ekspertiem pasniegtu nopelnītās balviņas par centīgu lasīšanu. Paldies par darbu!