,, Mazie ozolzīlēni’’ uz skatuves

,, Mazie ozolzīlēni’’ uz skatuves

Mazzalves pamatskolas teātra kopa ,, Mazie ozolzīlēni’’  šajā mācību gadā apguva teātra mākslas pamatus 7. klasē.  Pēc Jaunā gada radās ideja, ka viss klases kolektīvs varētu iestudēt kādu lugas fragmentu vai pat visu lugu.  Repertuāru meklējām, līdz atradām. Anita Grīniece ,, Rūķīša pavasaris’’. Kāpēc ne? Esam laikā starp ziemu un pavasari.  Mācījāmies tekstu  cītīgi. Līdz sapratām, ka to varam rādīt  jau aprīlī, jo pavasaris ir  sācies.

20., 21. un 24. aprīlī savu sagatavoto darbu rādījām skatītājiem. Jāsaka, ka 20. aprīlī tas vairāk bija kā ģenerālmēģinājums, ko rādījām 1. -3.klašu skolēniem. Viņiem patika. Tad  21. aprīlī sekoja uzstāšanās Kurmenes tautas namā, kurā notika  skolēnu teātra festivāls,, Mazie spēlmaņi’’.  Paldies par uzaicinājumu, esam pateicīgi, ka varējām sevi parādīt uz lielās skatuves . Pasākumu vadīja Teātra āksts. 21. aprīlis  bija laba mācību stunda daudzu stundu garumā, jo mēs redzējām, kā citu skolu skolēni darbojas uz skatuves. Guvām pieredzi.  Žūrija mūsu uzstāšanos novērtēja atzinīgi un piešķīra gan  pavasarīgi gaišo titulu, gan dāsnās dāvanas no Bauskas novada uzņēmējiem. Labāko lomu spēlētāju titulus mūsu kolektīvā ieguva Rūķītis – Esmeralda Radionova un Laumiņa – Paula Bubina.  Tekstus visi bija iemācījušies teicami. Katrs aktieris bija savā vietā, katram bija atbildība par tērpu, par dekorācijām.  Izrādei bijām piemeklējuši arī pavasarīgu mūziku. Lai taptu izrāde, lai būtu koši tērpi,  daudz palīdzēja arī vecāki. Paldies viņiem!

24.aprīlī devāmies uz VSAC „Latgale” filiāli ,,Mēmele’’, rādījām  sagatavoto programmu – teātri, dzeju, dziesmas. Prieks par savu paveikto darbu liels! Paldies skolotājām Marikai Cielavai un Silvijai Lisovskai, kuras koncertprogrammu par pavasara tēmu bija sagatavojušas kopā ar skolēniem.  Skatītāji bija ieinteresēti , skatījās, priecājās kopā ar mums. Visi skolēni saņēma ziedus, par visu bija domāts. Mēs jutāmies labi, jo skatītāji saprata, par ko mēs priecājamies, tāpēc priecājās kopā ar mums. Pavasaris ir klāt, to mēs gribējām pateikt skatītājiem.

Sajūta laba, jo paveikts labs darbs. Tā skolēni runāja savā starpā, kad atgriezāmies skolā. Tās bija 3  piepildītas dienas. Mēs dāvinājām svētkus sev un citiem!

Silvija Lisovska.