Mazzalvē Olimpiskajā dienā viesojas Agnese Pastare

Mazzalvē Olimpiskajā dienā viesojas Agnese Pastare

Mazzalves pamatskolā jau par tradīciju kļuvusi dalība Olimpiskajā dienā. Sporta skolotājs Alens Šilbergs, gatavojoties šim pasākumam, visiem skolēniem iemācīja vingrojumu kompleksu, ko 26.aprīlī – Olimpiskajā dienā – 2 grupās skolotāja vadībā gan skolēni, gan pirmsskolēni no rīta 10.00 reizē ar visu Latvijas skolu skolēniem novingroja. Pirms vingrošanas bija direktora Aivara Miezīša uzruna ar aicinājumu visiem būt fiziski aktīviem katru dienu, rūpēties par savu veselību un Olimpiskā karoga pacelšana. Šoreiz karogu pacelt tika aicināti 9.klases puiši, kuri ir aktīvi volejbolisti, – Toms Linmeijers un Kristiāns Bardi.

Pēc kopīgas izvingrošanās bija iespēja tikties ar Mazzalves pamatskolas absolventi, Olimpisko spēļu dalībnieci Agnesi Pastari. Viņa novadīja nodarbību soļošanā jaunāko klašu skolēniem. Bagātinoša, uzmundrinoša tikšanās.