Mazzalvē plīvo olimpiskie karogi

Mazzalvē plīvo olimpiskie karogi

Neretas novada izglītības iestādēs jau tradicionāla kļuvusi dalība Olimpiskajā dienā – vingrošanas kompleksa apgūšana un kopīga Vislatvijas vingrošana vienā laikā visā valstī.

21.maijā pl.10.00 Mazzalvē, skanot Olimpiskajai himnai, tika uzvilkti mastā olimpiskie karogi. Gods to izdarīt tika dots aktīvākajiem sportistiem – Zandai Zariņai, Elīnai Koklevskai un Markusam Puriņam. Tad pa visu sporta laukumu izkārtojušies skolēni un pirmsskolas bērni, ievērojot distancēšanos, pēc skolas direktora Aivara Miezīša un sporta skolotājas Diānas Voļnagas uzmundrinošajiem vārdiem muzikālā pavadījuma “Sarkanbaltsarkanais mastā plīvo” ritmā izkustējās un novingroja līdz tam sporta stundās apgūto vingrojumu kompleksu. Atmiņai par dalību Olimpiskajā dienā visi saņēma piemiņas balviņas.

21.maijā noslēdzās olimpiskais mēnesis ar devīzi “Mēs esam sportiņā”. Vairākas klases šī mēneša laikā devās pārgājienos. Biedrība “Ērberģietes” šī mēneša laikā noorganizēja fotoorientēšanās sacensības 5.-9.klašu skolēniem. Olimpiskajā dienā visi fotoorientēšanās dalībnieki saņēma saldas balvas, ko bija sarūpējusi biedrība “Ērberģietes”.

Žanna Miezīte