Mazzalvē realizē jauno tehnoloģiju iespējas

Mazzalvē realizē jauno tehnoloģiju iespējas

Aizvadītajā vasarā Mazzalves pamatskolas informātikas, mājturības un tehnoloģiju skolotājs Kaspars Baltacis projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros apmeklēja pedagogu tālākizglītības kursus “Jauno tehnoloģiju iespējas un pielietojums. Tehniskās jaunrades praktisko nodarbību piemēri”, kuru rezultātā apguva 3D printera izmantošanas iespējas un ieguva skolai mācību procesa īstenošanai 3D printeri, ko šajā mācību gadā veiksmīgi izmanto dizaina un tehnoloģiju stundās 7.-9.klašu skolēniem. Skolēni ar interesi mācās īpašā programmā sagatavot tehnisko zīmējumu izprintējamajām detaļām, tās arī ieprogrammēt un izprintēt.

Skolotājs K.Baltacis apmeklēja arī robotikas kursus. 1.-6.klašu skolēniem ir iespēja darboties ar skolai projektā iegūto LEGO MINDSTORM.

Ik gadu Mazzalves pamatskolā mācību kabinetus aprīko ar jaunākajām tehnoloģijām,  apmācot skolēnus šo tehnoloģiju izmantošanā. Tā ir pozitīva pieredze un labas zināšanas tālākajā izglītībā un karjerā.

Žanna Miezīte