Mazzalvē runā par drošu interneta lietošanu

Mazzalvē runā par drošu interneta lietošanu

Šogad 7.februārī atzīmējam Vispasaules drošāka interneta dienu, kuras šīgada sauklis ir “Drošāks internets sākas ar tevi!”.

Mazzalves pamatskolā viesojās Mazzalves pagasta bibliotēkas vadītāja Agnija Strautiņa. Viņa 2.-4..klašu skolēniem pastāstīja par 8 droša interneta lietošanas noteikumiem un atgādināja 10 likumus, kas jāievēro interneta lietotājiem. Skolēni arī pārrunāja, kā viņiem izdodas vai neizdodas ievērot drošību interneta lietošanā. Klašu komandas risināja rēbusus, kuros bija atgādināti būtiskākie noteikumi drošai interneta lietošanai. Valdīja azarts un ieinteresētība. Bērni mācījās sadarboties. Skolēni mācījās arī rakstīt labās atsauksmes par saviem klasesbiedriem komentāros un izkrāsoja savu Drošāka interneta dienas karogu.

Tā bija draudzīga un skolēniem saistoša saruna par interneta lietošanu. Paldies bibliotēkas vadītājai par interesanti novadītu, rosinošu pasākumu!

Žanna Miezīte