Mazzalvē svin valsts dzimšanas dienu

Mazzalvē svin valsts dzimšanas dienu

Latvijas Republikas Proklamēšanas 105.gadadienu mazzalvieši svinēja pasākumā “Mēs katrs maza Latvija esam”. Valsts dzimšanas dienas priekšvakarā pagasta zālē tika godināti represētie mazzalvieši un sumināti un ierakstīti Mazzalves pagasta Goda grāmatā tie, kas darījuši daudz vairāk, nekā uzliek pienākums – Agita Sirsniņa par aktīvu skolēnu iesaistīšanu starptautiskajā jauniešu projektā “Erasmus+” un radošu pedagoģisko darbu Mazzalves pamatskolā, Marika Cielava – par izciliem panākumiem jauno pianistu sagatavošanā un ieguldījumu dziesmas popularizēšanā Mazzalves pamatskolā un pagastā, Dace Ludvigsone – par mūža ieguldījumu Mazzalves pamatskolas attīstībā, Deivids Vanags – par sporta dzīves aktivizēšanu Mazzalvē un ieguldījumu futbola popularizēšanā, Anita Vectirāne – par ieguldījumu pagasta novadpētniecībā, Vēstures istabas izveidošanu un erudītu konkursa organizēšanu, Anta Millere – par uzdrošināšanos un veiksmīga uzņēmuma izveidošanu Mazzalvē.

Valsts dzimšanas dienā skatītājus priecēja Mazzalves amatierkolektīvu – vokālā ansambļa, vidējās paaudzes deju kolektīva un amatierteātra “Tradare” – svētku koncerts “Mēs visi mazas Latvijas esam”, ko pilnā skatītāju zāle uzņēma ar ilgstošiem aplausiem.

Žanna Miezīte,

Mazzalves saieta nama vadītāja