Mazzalvē uzstājas mazās pianistes

Mazzalvē uzstājas mazās pianistes

Pirmo mācību semestri noslēdzot, ieskaiti klavierspēlē ļoti sekmīgi kārtoja arī Viesītes mūzikas skolas Mazzalves filiāles piecas meitenes, kuras pie skolotājas Marikas Cielavas mācās klavierspēli jau trešo gadu. Daudzas neizturēja slodzi un mācības mūzikas skolā neturpināja, bet uzņēmīgākās savu prasmi parādīja koncertā Mazzalves pamatskolas kamīnzālē 17.decembra vakarā.

Zanda Zariņa, Elīna Koklevska, Sabīne Drevinska un Sabīne Grīnberga spēlēja ne tikai sarežģītus klasiskos skaņdarbus, bet arī veidoja duetus. Zane Dubinska un Sabīne Grīnberga ir jaunākās pianistes, bet viņu priekšnesumi bija pārliecinoši. Koncertu kuplināja mammu uzstāšanās ar skaistām vārsmām meiteņu priekšnesumu starplaikos. Ar zināmu pārsteigumu par meiteņu izaugsmi koncertu klausījās ne tikai vecāki, skolotāji, bet arī skolas direktors un pagasta pārvaldes vadītāja Zeltīte Odiņa, kura vienmēr ir atbalstījusi kultūras aktivitātes. Savu saviļņojumu viņi neslēpa.

 Tas bija sirsnīgs, Ziemassvētku miera piepildīts pasākums. Paldies!

Žanna Miezīte