Mazzalvē viesojas mobilā dabas klase

Mazzalvē viesojas mobilā dabas klase

Ķemeru Nacionālā parka dabas centrā pirms gada tika atklāta Latvijā pirmā mobilā dabas klase. Tā ir inovatīva, auditoriju iesaistoša un mūsdienīga dabas izglītības ekspozīcija, kas izveidota pārvietojamā, īpaši pārbūvētā un aprīkotā mikroautobusā. Mobilais dabas klases risinājums ļauj pilnveidot sabiedrības dabas izglītības iespējas. Tas ir veids, kā uzrunāt, ieinteresēt un mudināt izzināt dabu, saprast vides jautājumus un savu personisko lomu dažādās kopsakarībās. Mobilā dabas klase piedāvā atraktīvā un izklaidējošā veidā izzināt dabas ekosistēmas, dabas vērtības un iesaistīties dabas saglabāšanas pasākumos, Aktivitātes veidotas kā darbnīcas un dabas izglītības spēles. To tematika iepazīstina ar piecām dažādām ekosistēmām – mežiem, saldūdeņiem, jūras piekrasti, zālājiem un purviem, šo ekosistēmu dažādo elementu savstarpējo saistību, potenciālajiem draudiem, apsaimniekošanas veidiem un nozīmi, kā arī katra cilvēka iespējām iesaistīties dabas vērtību saglabāšanas pasākumos.

16.maijā Mazzalves pamatskolā viesojās dabas mobilā klase. Tajā pa stundai pabija gan piecgadnieki un sešgadnieki, iepazīstot meža un purva iemītniekus, mācoties atpazīt kokus, gan 1.-9.klases skolēni, kuri interesantā atmiņas spēlē atkārtoja, kā uzvesties mežā, lai netraucētu dabai, spēlē uzzināja, kā sargāt ūdenstilpnes. Skolēni iepazina arī par dabīgo egļu mizgraužu iznīcinātāju skudrulīti.

Paldies mobilās dabas klases vadītājiem! Bija ļoti interesanti.