Mazzalves jaunās pianistes uzstājas  Aizkraukles novada svētkos

Mazzalves jaunās pianistes uzstājas Aizkraukles novada svētkos

6.augustā notika Aizkraukles novada svētki. Tajos aktīvu dalību ņēma arī mazzalvieši – gan gāja svētku gājienā, gan uzstājās koncertā. Mazzalves pamatskolas jaunās pianistes (skolotāja Marika Cielava)  uzstājās pasākumā svētku lūgtajiem viesiem. Annika Eļļuka un skolotāja Marika Cielava spēlēja A.Peskanova skaņdarbu “Africana”, Zane Dubinska visus pārsteidza ar lielisku V.Gilloka “Džeza prelūdijas” atskaņošanu, bet meiteņu kvartets – Elīna Koklevska, Karīna Pauniņa, Zane Dubinska un Enija Lapiņa – atraktīvi nospēlēja Imanta Kalniņa mūziku no multiplikācijas filmas “Mākonītis un mākonīte”. Klausītāji meiteņu uzstāšanos uzņēma ar skaļiem aplausiem. Gandarījums. Paldies meitenēm un viņu klavierspēles skolotājai Marikai Cielavai!