Mazzalves pamatskolā sveic skolotājus

Mazzalves pamatskolā sveic skolotājus

2.oktobrī Mazzalves pamatskolā norisinājās ikgadējais Skolotāju dienas pasākums, kurš vienmēr tiek īpaši gaidīts, jo, kā ierasts, 9.klases skolēniem ir iespēja iejusties skolotāju lomā. Skolotāji šai dienā baudīja pelnīto atpūtu.

Kamīnzālē, 9.klases organizēti, pulcējās skolēni. Katrai klasei bija pienākums izdomāt savu nelielo sveicienu, lai sacītu paldies par skolotāju darbu un ieguldījumu mūsu izglītošanā, kā arī paldies par interesantajām mācību stundām. Katra klase bija izdomājusi īsus, bet radošus un interesantus apsveikumus – gan runāja dzeju, gan spēlēja teātri, gan dejoja.

Skolas direktors Aivars Miezītis pateicās skolēniem skolotāju kolektīva vārdā un izteica domu, ka devītie, kuri šodien uzņemas skolotāju lomu, varbūt kādreiz tiešām kļūs skolotāji un papildinās Mazzalves pamatskolas skolotāju rindas, jo jau šobrīd Mazzalvē strādā 5 skolotāji, kuri savulaik absolvējuši Mazzalves pamatskolu. Tika ievēlēti arī direktors šai dienai (skolasbiedri izvēlējās Niku Linmeijeru) un mācību pārzine (skolēnu balsojumā tā bija Jogita Rutka). 9.klases skolēni ne tikai novadīja mācību stundas, bet arī uzņēmās atbildību par kādu klasi. Grūti tas bija, bet savus pienākumus devītie paveica veiksmīgi. Paldies jāsaka ne tikai jaunajiem skolotājiem, bet arī pašiem skolēniem, kuri uzvedās kārtīgi un klausīja savus skolotājus.   

Amanda Osipova, 8.klase