Mazzalves pamatskolā viesojas Aizkraukles izglītības pārvalde

Mazzalves pamatskolā viesojas Aizkraukles izglītības pārvalde

5.decembrī Mazzalves pamatskolā viesojās Aizkraukles izglītības pārvaldes darbinieki – izglītības pārvaldes vadītāja Sarmīte Kļaviņa, vadītājas vietniece Ilona Lazda, izglītības darba speciālistes Sarmīte Kruglova un Santa Kalniņa. Viņas noklausījās skolas direktora Aivara Miezīša ziņojumu par Mazzalves pamatskolas darbību, nākotnes perspektīvām, izstaigāja skolu, iepazinās ar tās materiāli tehnisko nodrošinājumu un atzina, ka skola mūsdienīgi veic svarīgu izglītošanas darbu 25 kilometru rādiusā, nodrošinot kvalitatīvu izglītību bērniem pirmsskolā no pusotra gada vecuma un pamatizglītību vairākās izglītības programmās. Skola pilnībā nodrošināta ar kvalitatīvu pedagoģisko personālu, atbalsta personālu. Tuvākajā laikā aktuāli risināms jautājums, lai skolā pastāvīgi strādā psihologs.