Mazzalves pamatskolas skolēni izzina nezināmo

Mazzalves pamatskolas skolēni izzina nezināmo

31.oktobrī mēs, 5.un 6. klašu skolēni kopā ar skolotāju, devāmies ekskursijā, kuras uzdevums – izzināt to, ko vēl nezinām. Mēs iegriezāmies Birzgales pagasta muzejā “Rūķi’’, kur gide izstāstīja par pagasta vēsturi. Redzējām arī rūķus, lielākais rūķis bija gatavots no salmiem, bet mazākie- no auduma. Izmēģinājām rakstīt arī ar tinti, tas bija tik jocīgi.

 Tad karjeras attīstības atbalsta pasākuma ,, No idejas līdz realizēšanai ‘’ ietvaros ( projekts ,,Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs’’) apmeklējām  SIA ,, Galine for life’’ konfekšu ražotni Ķekavā. Te iepazināmies ar ražotni, tās darba specifiku,  profesijām šajā ražotnē. Interesanti likās, jo gids mums stāstīja, ka noteikti jāizlasa drukātais  uz produkcijas iepakojumu, lai zinātu, no kā sastāv nopirktais produkts. Gatavojām arī konfektes, ko ar lielu kāri apēdām. Uzzinājām, kā jāstrādā uzņēmumā.

Pabijām arī observatorijā Baldonē, veicām   dažādus eksperimentus, tie mums tiešām patika. Uzkāpām Riekstu kalna skatu tornī. Iespaidu tik daudz, ka vēl tagad ir ko pārrunāt.

5.klases skolēni.