Mazzalves pamatskolas skolēni Jēkabpils novadā

Mazzalves pamatskolas skolēni Jēkabpils novadā

Projekta,, Latvijas skolas soma’’ ietvaros, Mazzalves pamatskolas skolēniem, kuru vidējais vērtējums mācībās 1. semestra beigās bija septiņi un augstāk,  pēc Ziemassvētku koncerta direktors pasniedza ielūgumus ekskursijai uz Krustpils pili un Sēļu sētu.

5,janvāra rīts bija vējains, sniega pārpilns, bet Mazzalves pamatskolas 15 skolēni kopā ar skolotājām Žannu Miezīti un Silviju Lisovsku devās ekskursijā uz Jēkabpils novadu, lai papildinātu zināšanas gan vēsturē, gan vizuālajā mākslā, gan mājturībā, gan sociālajās zinībās.

Pirmā apstāšanās vieta bija Krustpils pils. Pils vēl greznojās Ziemassvētku svinīgajās dekorācijās . Gide savu stāstījumu iesāka :’’ Kopš 13. gadsimta Daugavas krastus uzticīgi pārrauga  Krustpils pils. Vairākas reizes savas pastāvēšanas laikā nodegusi un karos nopostīta, taču  vienmēr atjaunota un joprojām sagaida viesus.’’ Ieskats vēstures lappusēs nozīmīgs un interesants. Noklausījāmies par to laiku vēstures notikumiem, priecājāmies par Elīnas Koklevskas un Sabīnes Grīnbergas muzikālajiem priekšnesumiem.  Uzzinājām par Brūno ( kādreiz kalponēm bija  tērpi brūnā krāsā) dāmu, kura pilī spokojas. Nokļuvām pils pagrabos un noklausījāmies, kā  kalpone tika iemūrēta pils sienā.

 Tad devāmies uz meistardarbnīcu, kurā gatavojām sveces. Muzeja darbiniece izstāstīja par Sveču dienu, par tradīcijām, par sveču liešanu un lietošanu sendienās.  Skolēni arī  paši gatavoja sveces un lēja ‘’laimītes’’. Pārsteiguma saucienu un prieka emociju bija daudz.

Iegriezāmies arī  Sēļu sētā, kur noklausījāmies gides stāstījumu par ēku, kurā atrodamies.  Redzējām arī digitālo video par Ērberģi, kurā Anita Vectirāne aicina visus iegriezties Ērberģes muižā. Ziepju darbnīcā skolēni gatavoja ziepes. Katrs varēja izvēlēties, ko pievienot ziepēm: krustnagliņas,  kaltētu apelsīnu vai citronu  šķēlītes, kaltētas ziedlapiņas vai augus, vai aromātiskās eļļas. Kad ziepes bija pagatavotas, gide aicināja veikt labu darbu – palīdzēt  pagatavot sveces ukraiņiem. Skolēni ar interesi to darīja.  Prieks par Keiliju, kura pagatavoja visvairāk sveču.

Devāmies mājās.  Skolēni  vecākus iepriecinās ar pašgatavotām, aromātiskām svecēm un  smaržīgām ziepītēm, bet paši bagātināsies ar redzēto un dzirdēto  

 Silvija Lisovska