Mazzalves pamatskolas skolēni tiekas ar dzejnieci Inesi Zanderi

Mazzalves pamatskolas skolēni tiekas ar dzejnieci Inesi Zanderi

Septembris ir Dzejas mēnesis visā Latvijā.  Arī Mazzalves pamatskolā  skolēni ar skolotājām runā par dzejniekiem un dzeju. Šogad lielāku vērību veltījām dzejnieces Ineses Zanderes dzejas grāmatām, lasījām viņas dzeju, paši rakstījām dzejoļus un tos noformējām. Tātad gatavojāmies tikties ar pašu dzejnieci.

Un  11. septembrī Mazzalves pamatskolas skolēni kopā ar skolotāju Silviju Lisovsku apmeklēja muzeju ,,Riekstiņi”, lai redzētu   dzejnieci Inesi Zanderi. Dzejniece ir personība, tāpēc skolēni klausījās  atmiņas par viņas bērnību, viņas valodu,   dzirdēja vārdu spēles, izprata dzejas ritmiku. Skolēni ieklausījās dzejnieces lasījumos, ik pa brīdim paši iesaistījās  vārdu ar atskaņām veidošanā. Pēc pasākuma Sabīne Drevinska un Agnija Misūne lasīja savu dzeju dzejniecei. Dzejniece meitenes uzslavēja par vērīgumu, skatoties dabā, redzot neparasto, uzslavēja arī par  bagāto vārdu krājumu.

Šajā gadā Dzejas dienu  sauklis ,, Dzeja dziedē’’. Varbūt. Kaut gan gribētos teikt, ka dzeja bagātina cilvēku. Ko saka Inese Zandere par Dzejas dienām: ,, … man liekas, ka galvenā Dzejas dienu jēga un būtība ir tāda, ka cilvēki sastop dzejniekus, redz un apskata viņus, sajūt viņus kā fiziskas, reālas būtnes, dzird viņu balsi.’’ Un tam mēs piekrītam, jo ne katru dienu vaigā skatāma īsta dzejniece. Mums tāda izdevība bija, tāpēc paldies sakām Ilzei Līdumai.

Savukārt dzejniece priecājās par  Mazzalves krāšņajām dālijām un skaisto kladi, kurā varēs tapt jauni uzmetumi dzejas rindām.

Silvija Lisovska