Mazzalves skolēni Tadenavā un Zasā

Mazzalves skolēni Tadenavā un Zasā

17.septembra rītā 7.,8.,9. klašu skolēni un skolotājas Silvijas devās ekskursijā uz Tadenavu. Tur tiešām sen nebijām bijuši. Bet septembris ir Dzejas mēnesis, tāpēc  skolēni bija apņēmības pilni papildināt zināšanas par Raini.  Un  ar ,, Latvijas skolas somas’’ atbalstu  devāmies izzināt  Raiņa bērnības intereses, spēles, Saules tēla nozīmi.

Raiņa bērnības mājās ,,Tadenava’’ mūs sagaidīja viesmīlīgā gide Agnese, kura  gan pārbaudīja mūsu zināšanas par dzejnieku Raini, gan reizē stāstīja par  Žaniņa (tā bērnībā sauca Jāni Pliekšānu) bērnu dienām Tadenavā.  Muzejā skolēni redzēja  maz mēbeļu, bet daudz spēļu. Kā nu ne? Šajās mājās dzejnieks pavadījis  vien 3 pašus agrākos bērnības gadus. Spēles  šeit iederējās. Skolēni noskatījās  arī filmu par Raini un Aspaziju, spēlēja erudīcijas un foto orientēšanās spēles. Laiks paskrēja nemanot.

Lai iepazītu Tadenavu labāk, gide Lelde mums izrādīja un  izvadāja pa Eglones  dabas liegumu.  Te uzzinājām par melno stārķi, par aizsargājamiem augiem, par kukaiņiem, arī par mušmirēm. Klausījāmies arī pūces balss ierakstu.  Liegumā nedaudz nogurām, tāpēc vēders prasīja savu tiesu.

Pusdienojām svaigā gaisā, mielojāmies ar vecāku sagatavotajām maizītēm un gides Agneses iedotajiem našķiem, tos nopelnījām  par aktīvo un gudro darbību spēlēs.

Tad devāmies uz Zasu, lai priecātos par zirgiem un izjādēm  zirgu audzētavā ,, Bērzzemnieki’’. Patika gan mazais ponijs, gan koptie zirgi. Drosmīgākie izjuta prieku pabūt zirgu mugurā. Zirgam vārdu arī atcerējās – Pokers.

Diena piepildīta, paldies mūsu šoferītim Reinim, kurš mūs izvizināja, un mēs paspējām laikā. 

  Skolēnu domas apkopoja skolotāja Silvija Lisovska.