Mazzalves skolēnu vārdi tiek ierakstīti pagasta Goda grāmatā

Mazzalves skolēnu vārdi tiek ierakstīti pagasta Goda grāmatā

Jau tradicionāli Mazzalves pamatskolas skolēni mācību gada noslēgumā tiek aicināti kopā ar vecākiem, lai saņemtu īpašās liecības un atzinības, lai tiktu ierakstīti pagasta Goda grāmatā par labiem mācību sasniegumiem, panākumiem novada olimpiādēs un sasniegumiem sportā un sabiedriskajā darbā.

Sudraba liecību par augstiem mācību sasniegumiem (vidējā atzīme augstāka kā 8 balles), 2023./2024.m.g. noslēdzot, saņēma

·  Ernestīne Baltace 9.kl.

·  Agnija Misūne 8.kl.

·  Elīna Koklevska 7.kl.

·  Oskars Piebalgs 7.kl.

 
·  Zane Dubinska 6.kl.

·  Annika Eļļuka 5.kl.

·  Enija Lapiņa 5.kl.

 

Bronzas liecību par labiem mācību sasniegumiem (vidējais vērtējums augstāks kā 7 balles), 2023./2024.m.g. noslēdzot, saņēma

·  Kristiāns Bardi 9.kl.  
·  Karīna Pauniņa 7.kl.

·  Sabīne Grīnberga 7.kl.

 
·  Ernests Baltacis 5.kl.

·  Keilija Kuzņecova 5.kl.

·  Artis Dubinskis 4.kl.

 

Cerību liecību par uzcītību mācībās, 2023./2024.m.g. noslēdzot, saņēma

 • Mārtiņš Brālītis 5.kl.

Daudzi skolēni saņēma Atzinības rakstus. Tos pasniedza

 • Markusam Puriņam par izciliem panākumiem sportā 2023./2024.m.g.
 • Sabīnei Drevinskai par aktivitāti sabiedriskajā darbā 2023./2024.m.g.
 • Tomam Linmeijeram par aktivitāti sabiedriskajā darbā 2023./2024.m.g.
 • Markam Lokesam par aktivitāti sabiedriskajā darbā 2023./2024.m.g.
 • Ernestīnei Baltacei par teicamiem panākumiem angļu valodas, bioloģijas, informātikas, fizikas, ķīmijas Aizkraukles novada olimpiādēs 2023./2024.m.g.
 • Ernestam Baltacim par teicamiem rezultātiem angļu valodas Aizkraukles novada olimpiādē 2023./2024.m.g.
 • Kristai Kubliņai par teicamiem rezultātiem krievu valodas Aizkraukles novada olimpiādē 2023./2024.m.g.
 • Zanei Dubinskai par teicamiem rezultātiem latviešu valodas Aizkraukles novada olimpiādē 2023./2024.m.g.
 • Elīnai Koklevskai par teicamiem rezultātiem matemātikas Aizkraukles novada olimpiādē 2023./2024.m.g.
 • Oskaram Piebalgam par teicamiem rezultātiem matemātikas Aizkraukles novada olimpiādē 2023./2024.m.g.

Skolēni un vecāki kopā nofotografējās un noklausījās lielisku Viesītes mūzikas skolas Mazzalves filiāles jauno pianistu un Mazzalves pamatskolas mūzikas studijas bērnu koncertu.

Noslēgumā visus gaidīja cienasts.

Sirsnīgs, ģimenisks pasākums. Lepojamies ar saviem talantīgajiem un uzcītīgajiem skolēniem!