Mazzalvieši Daugavpils Inovāciju centrā

Mazzalvieši Daugavpils Inovāciju centrā

Janvāra  vidū Mazzalves pamatskolas skolēnu grupa Eiropas Solidaritātes projekta “Ko sēsi, to pļausi” ietvaros apmeklēja Daugavpils Inovāciju centru, kur atraktīvās un interaktīvās ekspozīcijās  izzināja dažādas interesantas likumsakarības. Daugavpils Inovāciju centrs ir uz kompetenču pieeju balstīta izglītojoša iestāde, kas veicina zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas (STEM) jomu zināšanu attīstību, prasmju ieguvi un karjeras izvēli STEM un uzņēmējdarbības jomā. Šeit tiek veidotas interaktīvas ekspozīcijas, nodarbības un pasākumi, kas ļauj ieraudzīt un izprast fiziku, ķīmiju, bioloģiju un citas zinātnes tā, lai apmeklētājiem dotu iespēju izprast pasaules procesus vienkāršā veidā. Izprotot pasauli labāk, cilvēks var sasniegt vairāk un dzīvot jēgpilnāk un laimīgāk. 

Inovāciju centra aktivitātes veicina integrētu pasaules un sevis izzināšanu un rosina interesi par eksaktajām zinātnēm un to korelāciju ar ikdienas dzīvi. 

Inovāciju centrs ir jauna mācīšanās vide ik vienam, kur var daudz eksperimentēt, pētīt, radīt inovatīvus risinājumus, attīstīt uzņēmējspējas, sasaistīt mācību saturu ar reālo dzīvi un digitālo vidi, izmantojot koprades vietu, koprades laboratoriju, izglītojošus eksponātus  un instalācijas.

Mazzalvieši arī darbojās nodarbībā “Misija laiva”, kur eksperimentējot noskaidroja laivu kravnesību un citas būtiskas lietas.

Darbošanās Daugavpils Inovāciju centrā bija tik aizraujoša, ka trūka laika visu izmēģināt. Nosolījāmies šurp atbraukt vēl. Bija Interesanti!

Par iespēju realizēt šo lielisko aktivitāti, par finansiālu atbalstu projektam pateicamies Mazzalves uzņēmējam Armandam Zeltiņam.