Mazzalvieši iesaistās projektā “Esi sadzirdēts”

Mazzalvieši iesaistās projektā “Esi sadzirdēts”

Aizkraukles un Valmieras novadu jaunieši guva atbalstu un finansējumu kopīgam projektam “Esi sadzirdēts”, kura mērķis bija jauniešiem dot pamatzināšanas un prasmes komunikācijā, projektu rakstīšanā un prezentēšanā. Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Šajā projektā Aizkraukles novada jauniešus pārsvarā pārstāvēja Mazzalves pamatskolas skolēni. Visos sabraukumos piedalījās Amanda Lokesa, Patrīcija Lisovska, Esmeralda Radionova. Atsevišķās tikšanās reizēs iesaistījās Dace Krotova, Elīna Koklevska, Kristena Kučinska, Dārta Laumane, Ralfs Pilmanis.

Pirmā tikšanās notika no 14.-15.jūlijam Neretā. Pirmajā tikšanās reizē mēs spēlējām dažādas spēles, kurās mēs iepazināmies. Mēs tikām sadalīti vairākās grupās, kur mēs domājām un analizējām, kā atšķirt īstas ziņas no neīstām. Pirmā diena pagāja mierīgi, jo visi bija sveši, pirmo reizi redzēti, bet, kad pienāca vakars, mēs sākām viens ar otru iepazīties, un pusnakts pagāja runājoties. Nākamajā dienā mēs apguvām, kā pareizi uzstāties un neuztraukties svešu cilvēku klātbūtnē.

Otrā tikšanās notika no 28.-29. jūlijam, kur bija jāmēro tāls ceļš līdz Ēvelei Valmieras novadā. Tad mēs jau bijām sadraudzējušies un jau kopā strādājām. Mēs domājām dažādas idejas, kā popularizēt mūsu novadus un visu Latviju. Mēs prezentējām pārējiem mūsu projektus un tādā veidā mācījāmies pareizi uzstāties. Vairs jau nebija tik bail, jo bijām iepazinušies. Nākamajā dienā mūsu projekti jau bija smalki izstrādāti līdz pēdējai detaļai.

Trešā tikšanās bija 11.-12. augustā Ērberģē. Visi sadalījās pa grupām pēc dzīvesvietām, un šajās grupās bija jāizstrādā projekts ar ideju, kā uzlabot jauniešu dzīves apstākļus vietā konkrētajā dzīvesvietā. Gatavojot projektus ar savām idejām,  mēs varējām uzzināt par citiem, kur viņi dzīvo un kas viņiem tieši trūkst, lai būtu interesanti. Mēs spējām komandā sastrādāties ar komandas biedriem un tiešām domāt, kas tieši mums jāuzlabo mūsu dzīvesvietās. Vakarā mēs labi pavadījām laiku, spēlējot volejbolu, jo pieteicām nometnes komandu volejbola sacensībās, kas norisinājās Ērberģē. Tā bija lieliska pieredze, ko ieguvām komandu saliedēšanā. Pēc tam vakarā izbaudījām balli Ērberģes estrādē.

Pēdējā noslēguma tikšanās notika no 21.-22.augustam Ēvelē. Turpinot mūsu projektus par to, kas būtu jāuzlabo mūsu pagastā/novadā, kur katrs dzīvo, pagāja diena. Vakarā tos prezentējām citu valstu jauniešiem, kuri  bija pulcējušies Ērvelē uz starptautisku nometni. Prezentācija bija jāsagatavo angļu valodā. Mazzalves projektu prezentēja Patrīcija Lisovska ar mazzalviešu grupu, stāstot par ideju pie parka atjaunot un pilnveidot jauniešu koka pili, kas būtu jauniešu pulcēšanās vieta. Pilskalnē jaunieši iecerējuši vecā pussabrukušā ēkā izveidot izlaušanās istabu. To prezentēja Elīna Koklevska ar saviem grupasbiedriem. Paldies par jaukajiem vārdiem, kurus, atzinīgi novērtējot jauniešu idejas, izteica, citu valstu jaunieši. Vakarā spēlējām dažādas spēles sporta zālē  – volejbolu, badmentonu, basketbolu, kārtis. Nākamajā dienā katra komanda izveidoja video par brīvu tēmu.

Paldies visiem skolotājiem par iespēju piedalīties šajā nometnē – skolotājai Žannai Miezītei, kura iesaistīja mūs nometnē, un skolotājai Ludmila Rozei, kura pavadīja Mazzalves jauniešus visos sabraukumos un atbalstīja nometnes laikā!

Amanda Lokesa