Mazzalvieši ķīmijas laboratorijas darbus pilda Latvijas universitātes ķīmijas laboratorijā

Mazzalvieši ķīmijas laboratorijas darbus pilda Latvijas universitātes ķīmijas laboratorijā

Mazzalves pamatskolas 7.-9.klašu jaunieši ar interesi ir iesaistījušies Eiropas Solidaritātes projektā “Ko sēsi, to pļausi!” Novembra sākumā Mazzalves pamatskolas 7.-9.klašu skolēni kopā ar ķīmijas skolotāju Ludmilu Rozi un mājturības un tehnoloģiju skolotāju Daigu Pabērzu devās mācību vizītē uz Latvijas universitātes Dabas māju. Ekskursijas laikā pa LU  mēs redzējām mūsdienīgi aprīkotas auditorijas, laboratorijas, atvērta tipa bibliotēku, plašu atpūtas zonu un boksus, kur studenti netraucēti var mācīties. Uzzinājām par daudzveidīgajām studiju iespējām un brīvā laika pavadīšanas iespējām. Novērojam skaisto apkārtni no Dabas mājas jumta. 

Visinteresantākā ekskursijas daļa bija praktiskās nodarbības. “Nodarbības vadīja un uz visiem mūsu jautājumiem laipni atbildēja LU lektors doktorants Āris Jansons. Pirmā skolēnu grupa veica laboratorijas darbu “Skābekļa iegūšana un uzkrāšana”, otra grupa – “Destilācija”. Mums pašiem vajadzēja sastādīt iekārtu, veikt eksperimentu un pārbaudīt iegūto vielu. Darbošanās ķīmijas fakultātes laboratorijā padarīja šos laboratorijas darbus īpašus – jutāmies gandrīz kā ķīmijas studenti,” stāsta Mazzalves pamatskolas 8.klases skolēni. “Mums ļoti patika ekskursija! Divas stundas paskrēja nemanot. Iesakām visiem, kuri nav bijuši, tur aizbraukt”, noslēgumā teica mazzalvieši. Daži pat teicās, ka cer dienās studēt ķīmijas fakultātē. Lieliski! Mācību vizīte izdevusies!

Skolēnu domas apkopoja ķīmijas skolotāja Ludmila Roze