Mazzalvieši LU Zinātņu mājā mācās programmēt

Mazzalvieši LU Zinātņu mājā mācās programmēt

Novembra nogalē Mazzalves pamatskolas 7.-9.klašu skolēni Eiropas Solidaritātes projekta “Ko sēsi, to pļausi” ietvaros apmeklēja Latvijas Universitātes Zinātņu māju, kur studentu kluba “Datoriķi.lv” vadībā Zinātņu mājas auditorijā iejutās studentu ādā un apguva programmēšanas pamatus.

Studentu padomes pārstāvji mazzalviešus iepazīstināja ar fizikas un datorzinību fakultāšu studentu mācību un brīvā laika izmantošanas iespējām.

Zinātņu mājas būvniecība tika sākta 2017. gada augustā un nodota ekspluatācijā 2019. gada janvārī. Tajā dabas un dzīvības zinātnes pārstāv Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte un Medicīnas fakultāte, kā arī seši zinātniskie institūti – Fizikas institūts, Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts, Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts, Atomfizikas un spektroskopijas institūts, Materiālu mehānikas institūts un Astronomijas institūts. Zinātņu mājā ir izbūvētas zinātniskās un mācību laboratorijas, auditorijas, semināru telpas, datorklases, plaša bibliotēka un lasītava, telpas medicīnas muzejam. Zinātņu mājas ēka veidota pēc viedās mājas darbības principiem ar augstu energoefektivitāti. Ēkas apkures, ventilācijas, dzesēšanas un apgaismojuma sistēmas ir automatizētas, ietaupot resursus. Zinātņu mājā tiek izmantota «auksto griestu» tehnoloģija – betona pārsegumos ir iebūvēta dzesēšanas un apkures sistēma, caur kuru plūst sildīšanai vai dzesēšanai nepieciešamais ūdens.

Zinātņu mājas apmeklējums un ekskursija pa Zinātņu māju dažus rosināja nopietnāk apgūt tehnoloģijas, mācīties fiziku un datorzinības. Tas bija iedvesmojoši.

Žanna Miezīte