Mazzalvieši mācās, kā uzņemt savu filmu

Mazzalvieši mācās, kā uzņemt savu filmu

Programmas ,, Latvijas skolas soma’’  ietvaros 3. septembrī Mazzalves pamatskolā  viesojās režisors Armands Ekštets, kurš ilgus gadus guvis pieredzi, strādājot ar dažādiem TV industrijas produktiem, veidojot TV raidījumus un seriālus dažādām mērķu grupām.

Šajā reizē režisors darbojās ar mūsu skolas 5. – 9. klašu jauniešiem, kopā meklējot radošas idejas, iemācoties uzrakstīt vienkāršu scenāriju, veidot kadra plānu, mācoties atlasīt aktierus un likt tiem darboties, un tad to visu filmēt  ar vienkāršu telefonu.

Skolēni aktīvi līdzdarbojās. Noskaidroja, ka viss sākas ar ideju. Būs ideja – būs filma. Kas ir ideja ? Par ko būs filma. Tika domāti galvenie varoņi, tika meklēts režisors un operators.  Praktiskajā nodarbībā režisors Armands Ekštets stāstīja un rādīja, un iesaistīja jaunos filmēt gribētājus praktiskā darba procesā.  Uz skatuves atradās filmēšanai nepieciešamās lietas. Par varoņiem pieteicās Sabīne Drevinska, Ingars Jalovčuks. Režisors – Niks Linmeijers, operators – Mareks Dobrovoļskis.  Pārējie skolēni vēroja, vērtēja  režisora, aktieru un  operatora  darbību. Interese bija liela. Krista Kubliņa atzīst, ka interesants bija pats filmēšanas process. Amanda Lokesa secina, ka paticis Sabīnes tēlojums.

Pateicoties straujajai informatīvo tehnoloģiju attīstībai, katram no mums šodien ir iespēja uzņemt savu filmu. Mums visiem ir pieejami jaunākās paaudzes telefoni, kuri pietiekami augstā kvalitātē uzņem jebkuru video. Ir nepieciešams tikai radīt kvalitatīvu saturu – īstenot   ideju.

Silvija Lisovska