Mazzalvieši mācās Rīgas biržā un “Konfelādē”

Mazzalvieši mācās Rīgas biržā un “Konfelādē”

13.maijā Mazzalves pamatskolas 1.-4.klašu skolēni kopā ar audzinātājām programmas ,,Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklēja mākslas muzeju Rīgas birža. Bērni piedalījās nodarbībā ,,Nospēlē muzeju”.

Nodarbības pirmo daļu veidoja  pastaiga muzeja ekspozīcijā, pievēršot uzmanību mākslas darbu izvietojumam telpā un dažādām muzejā sastopamām detaļām – etiķetēm, gaismošanas sistēmām, afišām un novērošanas kamerām. Nodarbības otrajā  daļā  bija lomu spēle, kurā katrs  skolēns izmēģināja ar muzeja darbu saistītu profesiju. Arheoloģisko izrakumu kastē dalībnieki atklāja romiešu monētas, Baltijas jūras dzintarus, ēģiptiešu skarabejus un pat kaķa mūmiju. Skolēni  bija  atklājēju lomā gan muzeja krājumā, gan restauratoru darbnīcā, kur notika iepazīšanās ar gleznu reprodukcijām un skulptūru modeļiem.  Izstādes kuratori, scenogrāfi  un tehniskie darbinieki iekārtoja  izstādi Mākslas muzeja Rīgas birža  zāles maketā.

Spēlējoties skolēni  iepazina sarežģīto muzeja struktūru, krāšanas, kolekcionēšanas, mākslas darbu eksponēšanas principus, mācījās  izprast muzejam raksturīgo aizliegumu un uzvedības noteikumu nepieciešamību.

Mājupceļā skolēni  apmeklēja marmelādes konfekšu ,,Konfelāde” ražotni Ķekavā. Tās vadītājs iepazīstināja bērnus ar ģimenes uzņēmuma vēsturi, uzskaitīja  visu  profesiju pārstāvjus, kuri piedalās marmelādes konfekšu tapšana procesā. Notika arī bezgala gardais degustācijas process, un katram skolēnam un skolotājam bija iespēja pašam pagatavot vienu konfekti līdzņemšanai. Nodarbības izskaņā notika arī loterija, un bija iespēja iegādāties  uzņēmuma ,,Konfelāde” produktus –  sīrupus, konfektes, džemus, veselības eliksīrus.

Vizuālās mākslas skolotāja Vita Zeltiņa