Mazzalvieši meklē Ziemassvētkus sevī

Mazzalvieši meklē Ziemassvētkus sevī

Caur tumsu, atkušņiem un dubļiem mēs visi ejam uz Ziemassvētkiem. Tie ir klāt tad, kad diena ir visīsākā un nakts visgarākā, kad tumsas visvairāk, bet gaisma tikai īsu brīdi ciemojas pie mums. Tumsa ir krājusies un klājusies ap mums un mūsos. Tā nāk no sīkām ķildām, dusmām, nelāgām domām un sliktiem darbiem. Pēc Ziemassvētkiem diena kļūs arvien garāka un pasaule gaišāka. Bet kas notiks katrā no mums? Lai pasaulē gaismas vairāk, mēģināsim katrs tikt galā ar tumsu sevī. To var sadedzināt sveču liesmās, aizlaist ziemeļu vējā vai pārvērst gaismā, darot labus darbus, domājot gaišas domas un apdāvinot savus mīļos ar mazām laipnībām.

Lai ieraudzītu, cik pasaule tomēr ir gaiša un laimīga, Ziemassvētku gaidīšanas laiku īpašu sev un citiem veidoja Mazzalves pamatskolas skolēni – jau decembra sākumā uz lielām aptaujas lapām bērni varēja uzrakstīt idejas, kā viņi gribētu svinēt Ziemassvētkus skolā, tad, apkopojot idejas, virknējās sagatavošanās darbi, tika svētku rotā ietērpta skola un tās apkārtne. Skolēni piedalījās apsveikuma kartīšu veidošanā, veco kartīšu izstādes iekārtošanā, piedalījās dāvanu saiņošanas un Ziemassvētku galda klāšanas darbnīcās, gatavoja klašu videoapsveikumus pārējiem skolasbiedriem.

18.decembra vakarā koši greznotā skolas kamīnzālē pulcējās skolēni un viņu vecāki un vecvecāki, lai kopā noskatītos sagatavoto Ziemassvētku koncertuzvedumu “Lācēns meklē Ziemassvētkus”. Bērni, gan dziedāja (viņus sagatavoja skolotāja Marika Cielava), gan skandēja dzeju (priekšnesumus sagatavoja skolotājas Silvijas Lisovskas vadībā), gan dejoja tautiskās dejas un sarīkojuma dejas (paldies par palīdzību skolotājai Silvijai Ivanovai), un netradicionālās dejas (meitenes gatavoja priekšnesumus skolotājas Sandras Lozinas vadībā), gan spēlēja klavieres (paldies skolotājai Marikai Cielavai). Koncertuzveduma režisores šogad bija skolotājas Agita Sirsniņas un Vita Zeltiņa. Arī visus sagatavošanās darbus vadīja tieši viņas.

Koncertuzveduma noslēgumā direktors Aivars Miezītis pateicās bērniem un skolotājām par jaukajiem priekšnesumiem un skolēnus, kuri, 1.semestri noslēdzot, saņem Zelta, Sudraba, Bronzas un Cerību liecības, uzaicināja kopā ar vecākiem uz tradicionālo svinīgo pieņemšanu pie direktora Zvaigznes dienā.

Paldies par sirsnīgo pirmsziemassvētku noskaņu! Pasaule taču ir tik gaiša un laimīga, cik mēs laimīgu to mākam ieraudzīt un citiem parādīt.

Lai visiem skaista Ziemassvētku gaidīšana un patiesi gaišs prieks arī pēc saulgriežiem!

Žanna Miezīte