Mazzalvieši nometnē Polijā

Mazzalvieši nometnē Polijā

Jau tradicionāli mazzalvieši ik gadu projektā Erasmus+ dodas uz jauniešu nometni Polijā. Šoruden uz Poliju devāmies četri 9.klases skolēni – Sabīne Drevinska, Krista Kubliņa, Toms Linmeijers un Toms Lomaga. Ceļš līdz galamērķim ilga 17 stundas. Gabaliņš.

Nometnē katrs rīts sākās ar kādu jauku deju, tad strādājām grupās, veidojot prezentācijas par dažādām tēmām, staigājām pa pilsētu un fotografējām vai veidojām video par kādu noteiktu tēmu. Bija arī nodarbības ar LEGO. Strādājām jauktās grupās – kopā latvieši, lietuvieši un poļu jaunieši.

Nometne bija jūrmalā. Izmantojām iespēju pabradāt jūrā.

Bija dažādas interesantas ekskursijas uz citām pilsētām, apmeklējām dažādus kultūras objektus. Polijā ir greznas baznīcas, kuras ar lepnumu atbraucējiem poļi izrāda.

Atmiņā palika arī nacionālais vakars, kurā no Latvijas prezentējām dažādus latviešu ēdienus un iemācījām mūsdienīgo, bet nu jau folklorizējušos rotaļdeju “Genoveva”. Tādus pašus nacionālos vakarus organizēja arī poļu un lietuviešu jaunieši.

Tās bija interesantas, piepildītas un emocijām bagātas dienas. Darba valoda nometnē bija angļu valoda – tātad bijām spiesti savas angļu valodas zināšanas nostiprināt. Tas labi. Noderēs arī turpmāk.

Sabīne Drevinska