Mazzalvieši piedalās Aizkraukles novada jaunatnes politikas stratēģijas izstrādāšanā

Mazzalvieši piedalās Aizkraukles novada jaunatnes politikas stratēģijas izstrādāšanā

8.septembrī Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejā Aizkraukles pagastā pulcējās novada domes deputāti un jaunieši, lai diskutētu par jaunatnes politikas stratēģiju 2024.‒2026. gadam. Tikšanās reizē piedalījās arī Mazzalves pamatskolas meitenes Patrīcija, Dārta un Esmeralda un direktora vietniece Ludmila Roze. Meitenes prezentēja savu projektu par vasarā izstrādāto ideju izveidot jauniešu pulcēšanās vietu Ērberģes parka teritorijā. Tālāk diskusija risinājās par idejām jaunatnes darba pilnveidei Aizkraukles novadā. Jaunatnes politikas stratēģiju plānots apstiprināt Aizkraukles novada domes oktobra sēdē.

Neformālā diskusiju vide veicināja atklātas, atvērtas un godīgas sarunas, kuru laikā visas iesaistītās puses izteica savu viedokli, vēlmes, vajadzības un nākotnes redzējumu. Diskusijām noslēdzoties, tika prezentēti grupu darbu rezultāti, kuri tiks ņemti vērā, lai papildinātu Aizkraukles novada Jaunatnes politikas stratēģijas 2024.‒2026. gadam projektu.

Aizkraukles novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.‒2024. gadā īstenotā konkursa “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” par projekta “Aizkraukles novada Jaunatnes politikas stratēģija 2024.‒2026.” (ID Nr. VP2022/5-6) īstenošanu. Projekts īstenots ar Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.‒2024. gadam valsts budžeta finansējumu.