Mazzalvieši sadarbojas ar Rīgas Tehnisko universitāti

Mazzalvieši sadarbojas ar Rīgas Tehnisko universitāti

Jaunajā mācību gadā Rīgas Tehniskā universitāte ar saviem ekspertiem un mācību spēkiem ir sagatavojuši jaunas, īpašas divu veidu nodarbības, ko 6.oktobrī realizēja Mazzalves pamatskolā projekta  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai  ” ietvaros.

1.-4. klašu skolēni apguva tēmu “Iepazīsim elektronikas un elektrotehnikas pasauli”, gūstot reālu priekšstatu par ar elektroniku un elektrotehniku saistītajām profesijām – tika veikti ar apskatāmo profesiju saistīti uzdevumi, analizēti un praktiski pētīti aktuālās nozares jautājumi un, protams, tika attīstīta komunikācija ar nozares speciālistu – nodarbību vadītāju, Rīgas Tehniskā universitātes Datorzinātnes un informāciju tehnoloģijas fakultātes Programmatūras inženierijas katedras docētāju Gintu Krūmiņu. Nodarbībās katrs izglītojamais veica laboratorijas darbu – veidoja savu elektrisko ķēdi, uzzināja elektrisko komponenšu izmantošanas iespējas un iepazinās ar elektrotehnikas pamatiem, pildot praktiskus uzdevumus, izmantojot ikdienā sastopamus elektronikas komponentus.

5 .-9. klašu skolēniem Ginta Krūmiņa vadībā bija nodarbības “Programmēšanas pasaule un tās iespējas 21. gadsimtā”. Arī šajās nodarbībās izglītojamajiem tika radīts reāls priekšstats par nodarbību ciklā paredzētajām profesijām – tika analizēti un praktiski pētīti aktuāli nozares jautājumi, apskatītas mūsdienīgas programmēšanas iespējas, pildīti dažādi praktiski uzdevumi, kas ļāva atklāt profesijas piedāvātās nākotnes iespējas, kā arī Rīgas Tehniskās universitātes pasniedzējs Gints Krūmiņš izstāstīja par iespējām, ko var iegūt, strādājot par programmētāju.

Sadarbība ar RTU izvērtās interesanta un rosinoša. Skolēniem nodarbības patika, tās vedināja praktiski darboties un izzināt vairāk tehniskās profesijas.

Žanna Miezīte