Mazzalvieši sekmīgi startē skatuves runas konkursā

Mazzalvieši sekmīgi startē skatuves runas konkursā

Skolēnu brīvdienās notika Aizkraukles novada skatuves runas konkurss, kurā sekmīgi piedalījās 3 Mazzalves pamatskolas skolēni – 2.klases skolniece Aija Vegnere (gatavoja skolotāja Vita Zeltiņa), 1.klases skolniece Līva Brāzma (gatavoja skolotājas Anda Freimane un Daiga Pabērza) un 7.klases skolnieks Oskars Piebalgs (skolotāja Silvija Lisovska). Par Līvu žūrijas komisija atzina: “Dabas dots talants”. Aijai uzsvērta lieliskā dikcija. Par Oskaru arī žūrija atzīst: “Labs sniegums!” Lepojamies ar saviem daiļrunātājiem. Lai daudz uzstāšanos un aplausu!