Mazzalvieši sporto Ērberģes parkā šķēršļu takā

Mazzalvieši sporto Ērberģes parkā šķēršļu takā

Otrā Eiropas sporta nedēļas diena Mazzalvē pagāja tūrisma zīmē. 24.septembrī Ērberģes parkā biedrības “REMOSS” jaunieši izveidoja virvju šķēršļu trasi, kuru izbaudīt, pārbaudīt savu veiklību, koordināciju, līdzsvaru visas dienas garumā varēja jebkurš interesents. Trasīti, savu audzinātāju uzmundrināti, izgāja gan piecgadīgie un sešgadīgie bērni, gan visi Mazzalves pamatskolas skolēni. Novakare tika atvēlēta pagasta jauniešiem, kuri skolu jau beiguši, un ģimenēm ar bērniem.

Tā bija jauna pieredze, būšana dabā un labi kopā ar klasesbiedriem pavadīts laiks. Tā bija izkustēšanās.