Mazzalvieši starptautiskā nometnē

Mazzalvieši starptautiskā nometnē

27.augusta agrā rītā sākās Mazzalves pamatskolas un Neretas vidusskolas 13 skolēnu un 2 skolotāju tālais ceļš uz Poliju. Tur, Jastrzebia Gora pilsētā notika nometne „Drive me eco”, kurā kopīgi runāja, domāja un darbojās jaunieši no Latvijas, Lietuvas un Polijas. Visas nodarbības bija saistītas ar ekoloģiju un materiālu otreizēju izmantošanu. Darba gaitā cieši savijās daba un māksla.

Pirmajā dienā darbu sākām ar pastaigu gar jūru, meklējot dažādus materiālus radošajām darbnīcām. Vēlāk tie tika izmantoti mandalu zīmēšanai, spoguļu rāmju, lampu izgatavošanai.  Interesanti bija pašu skolēnu iesniegtie nometnes iekšējās kārtības noteikumu priekšlikumi. Pēc to apspriešanas un pieņemšanas darbs varēja sākties.

Lekcijas, diskusijas mijās ar savstarpēju iepazīšanos, radošajām darbnīcām, interesantiem vakariem pilsētā. Viena diena bija veltīta Gdaņskas apskatei. Pēc centīgas,vairāku dienu gatavošanās – grupai aktuālas tēmas izvēles, rekvizītu gatavošanas, mēģinājumiem, jaunieši jūras krastā rādīja savus sagatavotos teātrus, nerunājot, bet izmantojot tikai sagatavotos materiālus,emocijas,žestus. Nejaušajiem skatītājiem vajadzēja atpazīt šo ekoloģijai veltīto tēmu,piemēram, „Depozītu sistēma”, „Ūdens piesārņošana”, „Dabas saudzēšanas nepieciešamība”. Tas bija interesanti gan pašiem dalībniekiem, gan skatītājiem.

Septiņas spraigas, darbīgas dienas pagāja ātri. Noslēgumā bija nacionālais vakars, kurā iepazinām dalībvalstis , to dejas un ēdienus. Katrs dalībnieks saņēma godam nopelnīto sertifikātu par ieguldīto darbu un iegūtajām zināšanām.

Prieks par mūsu grupas skolēnu labajām angļu valodas zināšanām, kuras ļāva brīvi komunicēt ar citu valstu dalībniekiem.

4.septembra pēcpusdienā atgriezāmies mājās noguruši, bet pozitīvām emocijām bagāti un apmierināti par pieredzēto.