Mazzalvieši veido vadāmus robotus

Mazzalvieši veido vadāmus robotus

Šis mācību gads Latvijā ir izsludināts par tehnoloģiju gadu. Mazzalves pamatskola 2019./2020.mācību gadā saņēma papildus ESF finansējumu vairāk kā divi tūkstoši eiro projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2./16/I/001) robotikas interešu izglītības nodarbību organizēšanai skolā un mācību vizīšu organizēšanai uz Rīgas Tehniskās universitātes laboratorijām praktisko darbu veikšanai.

11.martā skolēnu grupa (galvenokārt vecāko klašu zēni, bet bija arī meitenes, kas interesējas par robotiku) kopā ar skolotāju Kasparu Baltaci devās uz Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāti uz Robotikas klubu, kur kluba vadītājs Kārlis Berkolds vadīja ekskursiju pa IKSA valsts nozīmes pētniecības centra laboratoriju, kurā tiek izstrādāti projekti saistīti ar robotiku, automatizāciju, mākslīgo intelektu un datorredzi. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar automatizācijas procesu un izmantotajām jaunākajām tehnoloģijām.

Pēc ekskursijas sekoja praktiska darbnīca Rīgas Tehniskās universitātes Robotikas klubā. Nodarbībā tika apgūtas lodēšanas un elektronikas pamatiemaņas un tika veidots vienkāršs robots – “Pelīte”. Katrs mācību vizītes dalībnieks izveidoja autonomu robotu ar attāluma sensoriem, kas cenšas izvairīties no šķēršļiem telpā. Jauniešiem bija īpašs gandarījums, jo roboti darbojās!

Pēc brauciena jaunieši atzina, ka šī mācību vizīte bijusi ļoti interesanta, paplašinājusi viņu redzesloku un radījusi interesi par tehnoloģijām un to iespējām.

Žanna Miezīte