Meteņdiena Mazzalvē

Meteņdiena Mazzalvē

Mazzalves pamatskolas skolēnu padome katru mēnesi organizē vienu vai vairākus pasākumus saviem skolasbiedriem. Katru pasākumu plāno un vada kādi jaunieši no skolēnu padomes. Februāra sākumā svinējām Meteņdienu kopā ar 1.-4.klašu skolēniem. Meteņos tiek aizdzīts ziemas miegs, dabā mostas jauns pavasaris, bet cilvēka iekšējā pasaulē notiek pāreja no ziemas miera uz kustību, darbību un jaunu sākumu.

 Šoreiz par Meteņdienas tradīcijām stāstījumu sagatavoja Agnija Misūne, bet pašas jautrās izdarības izplānoja un vadīja Elīna Koklevska un Toms Linmeijers. Bērni piedalījās visiem iemīļotā rotaļā “Saule un mēness”. Pēc tam, sadaloties pa pāriem, skolēni varēja pārbaudīt savu sadarbošanās prasmi, izspēlējot ātru un aizraujošu stafeti. Divi pāri, kuri izpildīja dotos uzdevumus visātrāk, saņēma mazu balviņu. Skolēnu padomes organizētais pasākums bija interesants un jautrs. Svētku noslēgumā katram dalībniekam tika salda balviņa no paša Meteņa slavenajā dāvanu mešanā .