Mini zoo “Karlīnas” Ērberģē

Mini zoo “Karlīnas” Ērberģē

Laiks rit strauji. Silda saulīte. Tuvojas Lieldienas. Pēc mazzalvietes Māras Sirsniņas – Valaškevičas – divu lielisku bērnu māmiņas – ieteikuma Mazzalves pamatskolas skolēniem tika noorganizēta jauka mini zoo “Karlīnas” viesošanās Ērberģē. Pirmsskolas un skolas bērniem bija iespēja ne tikai pamīļot atvestos dažādos trusīšus, bet arī piedalīties 3 dažādos konkursos – vajadzēja atpazīt, kuram putnam pieder katra no 8 piedāvātajām olām, vajadzēja noteikt no dotajiem paraugiem, ar ko var barot trusīšus un ko trušiem nedrīkst dot, vajadzēja salikt 6 puzles ar trušu attēliem. Skolēni un pirmsskolas bērni guva jaunas zināšanas, emocionālu piedzīvojumu un jaukus brīžus. Par darbošanos un stāstu uzklausīšanu katrs saņēma Mini zoo “Karlīnas” diplomu. Bija iespēja arī nofotografēties īpašos fotostendos.