Nāc, nākdams, Metenīti, daudz uz tevi gaidītāju…

Nāc, nākdams, Metenīti, daudz uz tevi gaidītāju…

Laikā, kad īsās ziemas dienas sāk stiepties garākas, kad laiks sāk griezties uz pavasara pusi, latvieši svin Meteņus. Senajiem latviešiem Meteņdiena bija bērnu diena, jo nevienos citos svētkos tik liela uzmanība bērniem neesot bijusi veltīta.

Tādēļ ari Mazzalves pamatskolā šī senā tradīcija tiek godā turēta. Februāra nogalē pirmsskolas “Rūķīši” un 1.-5.klašu skolēni kopīgi skandēja tautasdziesmas, maskojās, dziedāja un dejoja, lai paustu savu prieku par pavasara tuvošanos un atvadītos no ziemas.

Pasākums bija gan izzinošs – paldies 4.klasei par Meteņdienas tradīciju izklāstu, gan izklaidējošs – paldies “Rūķīšiem” par skaistajām dejām un 6.klases ēnu teātrim. Noslēgumā, kā jau Metenī, konfektes krīt no debesīm…