Nakts orientēšanās sacensības “Laternu gaismā”

Nakts orientēšanās sacensības “Laternu gaismā”

Mazzalves pamatskolas interešu izglītības pulciņa “Rekreācijas pamati” dalībnieki organizēja skolas 6.-7.klases skolēniem nakts orientēšanās pasākumu “Laternu gaismā”. Pasākums sastāvēja no orientēšanās sacensībām, desiņu cepšanas, viktorīnas, kopīgas filmas skatīšanas un nakšņošanu skolā. Sacensību sākums bija plkst. 20.00, kad bija iestājusies tumsa. Dalībniekiem bija jāatrod 6 kontrolpunkti ar degošām svecītēm. Kontrolpunktos komandām bija jāatrod lapiņa ar vēsturisku tekstu par muižas ēku, baznīcu, kapliču, parku un ozolu. Komandai bija jāizlasa teksts un jāatcerās, jo pēc tam sekoja viktorīna ar jautājumiem un par katru pareizo atbildi komanda saņēma papildus punktu. Starp 4 komandām uzvaru sacensībās un viktorīnā guva komanda “Mazie burunduki” (Elīna Koklevska 6.kl., Paula Bubina 7.kl., Agnija Misūne 7.kl., Agnese Brokāne 7.kl.). Pēc apbalvošanas skolēni noskatījās šausmu filmu. Pēc filmas uzspēlējuši galda spēles devās gulēt.