Niks saņem naudas balvu par panākumiem sportā aizvadītajā gadā

Niks saņem naudas balvu par panākumiem sportā aizvadītajā gadā

2020.gads pagāja pandēmijas ēnā. Epidemioloģisko ierobežojumu dēļ iespēja piedalīties sacensībās un pārstāvēt skolu bija neliela. Un tomēr mūsu skolas jaunieši arī 2020.gadā guvuši izcilus panākumus vieglatlētikā.

Neretas novadā jau par tradīciju kļuvusi gada sākumā izcilāko iepriekšējās sezonas novada sportistu pieņemšana pie domes priekšsēdētāja. Šoreiz arī šis pasākums epidemioloģisko ierobežojumu dēļ nevar notikt. Tad nu nekas cits neatliek, kā naudas balvas pasniegt attālināti.

15 EUR naudas balvu saņēma arī mazzalvietis Niks Ašmanavičs par izcīnīto bronzu lodes grūšanā Latvijas U14  grupas vieglatlētikas čempionātā telpās. Paldies trenerim Agrim Saknem!

Lai sportiskās aktivitātes neapsīkst! Lai pietiek gribasspēka patstāvīgi izkopt sportisko varēšanu, kamēr sporta stundas un treniņi notiek tikai attālināti!

Žanna Miezīte