Orientēšanās QR kodos

Orientēšanās QR kodos

Orientēšanās sacensības norisinājās 5.oktobrī starp 6.-9.klases skolniekiem. Tika izveidotas 6 jauktas skolēnu komandas. Skolas un parka teritorijā tika izveidoti 9 kontroles punkti, kuros apslēpti QR kodi un atverot šo kodu ar speciālu aplikāciju mobilajā telefonā parādījās attēls. Komandas uzdevums bija sameklēt visus kodus, atvērt bildes un pierakstīt katras bildes pirmo burtu. No visiem 9 burtiem komandai vajadzēja izveidot vārdu. Burtu jūklī bija jāizveido vārds “PORZIŅĢIS”. Visas komandas ļoti labi tika galā ar šo uzdevumu. Skolēni apguva orientēšanās sporta pamatus un nopelnīja pozitīvu vērtējumu sportā. 

Sporta skolotāja Diāna Voļnaga