Pateicība par centīgu lasīšanu

Pateicība par centīgu lasīšanu

Pirmdien, 25.martā, pateicību par centīgu lasīšanu un žūrijas eksperta pildspalvas saņēma 2.klases skolēni. 
Gandrīz katru pirmdienu skolēni centīgi lasīja bērnu žūrijas kolekcijas grāmatas un pildīja darba lapas. Bērni lasīja gan kopā bibliotēkā, gan individuāli mājās. 
Lai arī “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2023” ir noslēgusies, klase turpina apmeklēt bibliotēku un lasīt.