Pēdējais zvans Mazzalves pamatskolā

Pēdējais zvans Mazzalves pamatskolā

31.maijā visās Latvijas skolās bija 2020./2021.mācību gada pēdējā mācību diena. Šajā dienā 9.klases skolēniem izskanēja pēdējais zvans arī Mazzalves pamatskolā. Skolas kolektīvs, ievērojot distancēšanos, pulcējās laukumā zem kuplā skolas ozola, lai pateiktos devītajiem par kopābūšanu, par skolā pavadīto laiku. Skolas direktors Aivars Miezītis vēlēja devītajiem pareizu nākamās izglītības iestādes izvēli, nebaidoties sapņot, bet tajā pašā laikā kritiski novērtējot savus spēkus. Devītie ar audzinātāju Silviju Ivanovu saņēma skolasbiedru laba vēlējumus un skolas ozola spēku turpmākajam dzīves ceļam. 9.klase saņēma arī tradicionālo torti, ko pēdējā mācību dienā saņem sekmēs labākā klase, mācību gadu noslēdzot. Šogad tieši devītajiem bija augstākais vidējais klases vērtējums 4.-9.klašu grupā. 

Priekšā izlaidums, un tad durvis lielo sapņu piepildīšanai vaļā… Lai izdodas! Spiežam par visiem īkšķi!

Žanna Miezīte