Pēdējais zvans un žetonu pasniegšanas pasākums skolā

Pēdējais zvans un žetonu pasniegšanas pasākums skolā

17.maijā pēc stundām Mazzalves pamatskolā izskanēja Pēdējais zvans 9.klases skolēniem. Pirms eksāmenu sesijas pagalmā zem Ērberģes ozola visi skolasbiedri veltīja spēka vārdus, laba vēlējumus un nelielu ieskatu devītās klases skolas ikdienā, viņu raksturojumu. 9.klase pateicās skolotājiem un skolas tehniskajiem darbiniekiem.

Pēdējo zvanu ieskandināja 1.klases skolēni. Viņi devītos aizveda uz kamīnzāli, kur svinīgi tika pasniegti žetoni 10 devītās klases skolēniem. Audzinātāja Silvija Lisovska īsi raksturoja katru jaunieti. Zālē sirsnīgs, ģimeniski mīļš noskaņojums.

Un tad sekoja devīto sagatavotais uzvedums. Tas bija sirsnīgs, humora pilns skatījums uz deviņos gados pieredzēto caur pasaku tēliem, pasaku un literāru darbu sižetiem.

Veiksmi eksāmenos, devītie!