Pieņemšana pie pagasta vadītājas

Pieņemšana pie pagasta vadītājas

Par tradīciju kļuvis mācību gada noslēgumā īpaši godināt tos Mazzalves pamatskolas 4.-9.klašu skolēnus un viņu vecākus, kuru mācību sasniegumi ir izcili, teicami un labi vai kuriem ir augti sasniegumi sportā. Arī šogad uz svinīgo pieņemšanu pie pagasta vadītājas Zeltītes Odiņas tika ielūgti 17 skolēni. Pagasta Goda grāmatā tika ierakstīti un Zelta liecību saņēma Zane Dubinska (5.kl.), Sudraba liecību saņēma Ernestīne Baltace (8.kl.) (viņai atzinība datorzinību olimpiādē), Agnija Misūne (7.kl.), Oskars Piebalgs (viņam arī 2.vieta novada matemātikas olimpiādē un 1.pakāpes diploms skatuves runas konkursā ), Elīna Koklevska (viņai atzinība matemātikas un datorzinību olimpiādēs), Karīna Pauniņa (6.kl.), Sabīne Grīnberga (5.kl.), Keilija Kuzņecova (4.kl.), Bronzas liecību saņēma Kristiāns Bardi (8.kl.), Kristena Kučinska, Patrīcija Lisovska (7.kl.), Baltacis Ernests un Bubins Gustavs Bubins (4.kl.). Par augstiem sasniegumiem sportā Goda grāmatā tika ierakstīti Niks Ašmanavičs (8.kl.), Markuss Puriņš (6.kl.) un Gatis Rusiņš. Elija Gabuža (9.kl.) saņēma pagasta vadītājas Atzinības rakstu par labiem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs (bioloģijā 3.vieta, labs sniegums ķīmijā, fizikā).