Pirmsskolā aizvadīts pirmais gads, apgūstot kompetencēs balstītu izglītības saturu

Pirmsskolā aizvadīts pirmais gads, apgūstot kompetencēs balstītu izglītības saturu

Šajā mācību gadā visās Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēs tika apgūts jaunais izglītības saturs. Mazzalves pamatskolā pirmsskolas izglītības programmu šajā mācību gadā realizējam bērniem no pusotra gada vecuma. Darbojās 3 grupiņas, kurās 36 bērni apguva pirmsskolas izglītības programmu.

Šogad galvenais akcents tika likts uz bērnu izziņas interešu, pašvadīšanas un pētnieciskās darbības attīstīšanu. Bērni katru dienu devās pastaigās pa apkārtni, vēroja dabu. Nodarbībās mācījās sadarboties, veicot dažādus praktiskus uzdevumus – kopā cepa cepumus, veidoja dekorus un spēlējoties apguva daudzas sadzīvē vajadzīgas lietas. Jauks bija Ziemassvētku gaidīšanas laiks, kad pirmsskolēni ar pagasta pārvaldes atbalstu (tika nodrošināts autobuss nokļūšanai mežā) paši devās uz mežu un sameklēja eglīti, paši to rotāja un gatavoja Ziemassvētku cienastu, Ziemassvētku priekšnesumus kopā ar savām skolotājām Aiju Dārziņu, Baibu Dambrāni, Maiju Gabužu, tautisko deju skolotāju Astru Vinovsku, mūzikas skolotāju Mariku Cielavu. Bērni grupiņās svinēja tradicionālos saulgriežu svētkus – piecgadīgie un sešgadīgie Mārtiņbērni lustināja jaurās rotaļās ne tikai jaunākos pirmsskolēnus, bet arī pamatskolas skolēnus. Skolotājām ir laba sadarbība ar vecākiem (vecāki bija iesaistīti rotaļu laukumu sakārtošanā, pasākumu organizēšanā), vecāki regulāri saņem informāciju WatsAppā par to, kas dienā darīts.

Visās grupiņās skolotājas ir iekārtojušas pārdomātus, bērniem interesantus darbošanās  centriņus, kuros bērni pēc izvēles var darboties ar tur esošajiem izziņas materiāliem. Šajā gadā tika sagādāti arī jauni, ļoti vajadzīgi mācību materiāli, rotaļlietas. Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu grupiņā bija iespēja izmantot digitālo tāfeli. Skolotāja šajā gadā strādāja e-klasē, kas atvieglo arī saziņu ar vecākiem.

Katru mēnesi pirmsskolas izglītības skolotājas tikās ar skolas administrāciju, lai kopīgās sarunās izstrādātu labākos scenārijus bērnu apmācībai, lai savstarpēji dalītos pieredzē.

Skolotāja Aija Dārziņa turpināja darbu pilotskolu komandā projektā “Kompetenču pieejā balstīts izglītības saturs”, kur guva gan teorētiskās zināšanas, gan apguva praktiskas iemaņas, gan dalījās pieredzē ar citu Latvijas skolu pirmsskolas skolotājām.

Pirmais mācību gads, apgūstot kompetencēs balstītu izglītības saturu pirmsskolā,  aizvadīts. Kopumā esam apmierināti. Sirsnīgs paldies pirmsskolas skolotājām par radošumu, ieinteresētību bērnu attīstībā!