Pirmsskolā realizē kompetenču pieeju

Pirmsskolā realizē kompetenču pieeju

“Pirmsskolas izglītības satura īstenošanas mērķis ir zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, darbojas patstāvīgi un mācās ieinteresēti un ar prieku, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā,” tā nosaka jaunā pieeja mācībām pirmsskolā, ko realizē arī Mazzalves pamatskolā. Bērna mācīšanās rezultāts ir nevis konkrēta priekšmeta izgatavošana vai zināšanu iemācīšanās kā vienreizējs notikums, bet ilgtermiņa prasmju attīstība. Tam kalpo mērķtiecīgi, jēgpilni, daudzveidīgi skolotāja uzdevumi un mācību materiāli, kā arī atbilstoši iekārtota vide. Bērns darbojas kopā ar skolotāju, uzklausa, vienlaikus pats domā par savu mācīšanos, apzinās savas intereses un izvirza savus mērķus.

Jaunajā mācību gadā piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācību nodrošina 2 skolotājas – Aija Dārziņa un Benita Ziemele. Bērnu mācību telpās veikts remonts, tās pārkārtotas, dodot iespēju bērniem pašiem aktīvi darboties dažādos tematiskajos stūrīšos. Nodarbības cieši saistītas ar praktisko iemaņu attīstīšanu ar rotaļu starpniecību. Bērni gan spēlē lomu spēles, gan konstruē, izmanto rotaļlietas, dabas materiālus un attēlus, lai vingrinātos, modelētu savu darbību, nesteidzoties pabeigtu iesākto un paplašinātu savu pieredzi. Septembrī piecgadīgie un sešgadīgie bērni paši skolotāju vadībā gan spieda burkānu un ābolu sulu, gan veidoja un cepa no smilšu mīklas sava vārda burtiņus, gan paši veidoja mīklu un cepa ābolmaizes, paši gatavoja veselīgus dārzeņu un augļu salātus.

Skolotāja Aija Dārziņa, darbojoties projektā “Skola2030”, ir guvusi lielu pieredzi pirmsskolas izglītības procesa organizēšanā un savas zināšanas ikdienā nodod arī kolēģēm.