Pirmsskolnieki apgūst zināšanas par mājdzīvniekiem

Pirmsskolnieki apgūst zināšanas par mājdzīvniekiem

Mazzalves pamatskolas pirmsskolas grupu bērni apgūst zināšanas un prasm3es pēc jaunajām izglītības vadlīnijām – mācību process ira balstīts uz izpēti, pašu apgūtām zināšanām.

No 16.maija.līdz 20.maijam “Rūķīšu“ grupas bērni apguva zināšanas par mājdzīvniekiem un to mazuļiem. Mācību procesā, kopīgi sadarbojoties, tapa makets “Lauku sēta” . Bērni, aktīvi darbojoties, krāsoja, zīmēja, līmēja, un rezultātā tapa stallis ar zirgiem, aitas aplokos, ferma ar gotiņām, kaķi un suņi, pat sivēntiņš. Lai varētu aktīvi darboties, tika nokrāsotas un izgatavotas pamatnes un noformēts.
23.maijā “Rūķīšu“ grupas bērni kopā ar “Ķipariņu“ grupas bērniem viesojās Ritē, Zaļumnieku sētā, kur varēja apskatīt dabā mājdzīvniekus, tos pabarot un samīļot. Liels bija pārsteigums, ieraugot ko eksotiskāku – strausu, arī cūciņu, kura bija sprogaina kā aitas un ezīti.
Bērniem mācību ekskursija ļoti patika, gūstot daudz pozitīvu emociju un arī zināšanas par mājdzīvniekiem, to barošanu.

B.Ziemele