Policijas darbinieku un Runča Rūda viesošanās Mazzalves pamatskolā

Policijas darbinieku un Runča Rūda viesošanās Mazzalves pamatskolā

Jau par tradīciju kļuvis, ka rudenī skolā viesojas policijas darbinieki un atgādina satiksmes noteikumus un labas uzvedības noteikumus, kas jāievēro. Šoreiz kopā ar policijas darbinieku pie mazzalviešiem viesojās arī Runcis Rūdis, kurš ne vien piedalījās sarunā ar bērniem par drošu ceļu uz skolu un noteikumiem, kas jāievēro ikdienā skolā un sabiedrībā kopumā, bet arī labprāt ar skolas bērniem rotaļājās un nofotografējās.